Actele necesare pentru Actele de Donatie

Acte necesare donaţie imobil/teren/apartament

  • acte de identitate părţi (carte de identitate/buletin/ pasaport ( pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani care nu au domiciliul in Romania);

  • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul donaţiei;

  • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. În situaţia înstrăinării dreptului de proprietate asupra unui bun aflat în coproprietate, Administraţia Financiară competentă emite certificate de atestare fiscală fiecărui coproprietar, proporţional cu cota-parte de proprietate a acestuia, astfel încât la înstrăinarea întregului bun aflat în coproprietate se impune să se solicite tuturor coproprietarilor certificate de atestare fiscală, pentru cota deţinută de fiecare dintre ei; Certificatele fiscale sus-mentionate au un termen de valabilitate de 30 de zile din momentul in care au fost eliberate.

  • documentaţia cadastrală a bunului imobil;

  • Extrasul de Carte Funciara pentru autentificare, care are o valabilitate 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

  • în cazul apartamentelor este necesara adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari din care sa reiasa ca proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta.

  • Ultimele facturi ale utilitatilor cu dovada achitarii acestora

Adresa

Mun. Bucuresti, Sec.3, Calea Calarasi, nr.311, bl.71, sc.2, ap.37, parter (intrare stradala).
Punct de reper: Vis-a-vis de Casa de Asigurari de Sanatate si benzinaria MOL.

Contact

MOBIL: 0731.467.071
TEL: 021.327.87.42
FAX: 021.327.87.42
E-MAIL: miclescubnp@yahoo.com

Program de lucru

Luni - Vineri: 09:00 AM - 17:00 PM